สรุปผลการตัดสินประกวดพานธูปเทียน

 

ระดับสาขาวิชา

- ประเภทสวยงาม ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี

- ประเภทความคิด ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ระดับชั้นเรียน

- ประเภทสวยงาม

           ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาธุรกิจค้าปลีก ปวช 1/1

           รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ สาขาการบัญชี ปวช 2/1

           รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ สาขาการโรงแรม ปวช 2/1

- ประเภทความคิด

           ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาไฟฟ้ากำลัง ปวช 3/1

           รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ สาขาไฟฟ้ากำลัง ปวช 2/1

           รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ สาขาการโรงแรม ปวช 1/1

 
    
 
  / วันที่ 2013-06-20 เวลา 02:10:20  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]