กิจกรรมไหว้ครูบูชาเทพ 2561

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) จัดกิจกรรมไหว้ครูบูชาเทพ ปีการศึกษา 2561 โดยมีพิธีไหว้ครูช่าง และพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  
    
 
  / วันที่ 2018-06-26 เวลา 05:35:36  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]