รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561

 

โล่รางวัลงานวิจัยระดับประเทศ The Best Research and innovation award 2018 และ
ผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล
ผลงานวิจัยระดับดีมาก 7 รางวัล
ผลงานวิจัยระดับผ่าน 1 รางวัล

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัย. สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับประเทศ. ครั้งที่ 11 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 
    
 
  / วันที่ 2018-10-25 เวลา 05:07:12  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]