การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั

  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ประธานในพิธีเปิด โดยนายอำนาจ เต็มสงสัย ผู้ชำนาญการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา
ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ในอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร ในอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตาม ให้กำลังใจ
ผู้เข้าแข่งขันในทักษะต่าง ๆ และ นิเทศติดตามองค์การ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) กลุ่มสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561
- วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
ณ ห้องประชุมชุมแสง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
    
 
  / วันที่ 2018-12-07 เวลา 03:28:53  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]