กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีการประกวดนางนพมาศ
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
กิจกรรมการออกบูธขายสินค้าของนักเรียน
และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งชุดไทย
 
    
 
  / วันที่ 2018-12-07 เวลา 03:37:30  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]