กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019

  วิทยาลัยเทคโนรโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) จัด กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 โดยมีกิจกรรมการแสดงคอนเสริตร์ จาก มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กิจกรรมการจับสลากของขวัญ และกิจกรรมแลกของขวัญ ณ อาคารโดมแดง 25 ปี วิทยาลัยเทคโนรโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  
    
 
  / วันที่ 2018-12-26 เวลา 01:50:02  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]