กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การแนะนำชี้แจงทำความเข้าใจในการเรียนและการจบการศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมสร้างความรู้รักสามัคคี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  
    
 
  / วันที่ 2019-06-12 เวลา 22:45:19  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรม big cleaning day [2019-09-09]
กิจกรรมกีฬาสีภายใน เอสเทค เกมส์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 [2019-09-09]
บริการวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชน [2019-09-09]
กีฬาสามัคคีเอสเทค เกมส์ [2019-08-29]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 [2019-08-19]
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา [2019-08-16]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2019-08-16]