ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

#สาขาอิเล็กทรอนิกส์
👍รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง นายธนชัย นาคเพ็ง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
👍รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน นายธนพงษ์ นาคขวัญ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

#เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
👍รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน นายณัฐวัตร จอมแก้ว สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

 
    
 
  / วันที่ 2019-07-05 เวลา 04:29:50  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรม big cleaning day [2019-09-09]
กิจกรรมกีฬาสีภายใน เอสเทค เกมส์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 [2019-09-09]
บริการวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชน [2019-09-09]
กีฬาสามัคคีเอสเทค เกมส์ [2019-08-29]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 [2019-08-19]
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา [2019-08-16]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2019-08-16]