ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

#สาขาอิเล็กทรอนิกส์
👍รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง นายธนชัย นาคเพ็ง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
👍รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน นายธนพงษ์ นาคขวัญ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

#เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
👍รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน นายณัฐวัตร จอมแก้ว สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

 
    
 
  / วันที่ 2019-07-05 เวลา 04:29:50  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]