รางวัลงานวิจัยระดับชาติ 2562

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) ได้รับรางวัลงานวิจัยชั้นเรียนระดับประเทศ 10 รางวัล

- รางวัลระดับ ดีเยี่ยม 1 รางวัล
- รางวัลระดับ ดีมาก 7 รางวัล
- รางวัลระดับ ดี 2 รางวัล

การประกวดงานวิจัยของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ จ.สงขลา

 
    
 
  / วันที่ 2019-10-25 เวลา 12:38:14  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]