อวท.ถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

  อวท.ถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562  
    
 
  / วันที่ 2019-12-17 เวลา 13:01:45  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]
ปิดการเรียนการสอน (เหตุพิเศษ) [2020-03-18]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 [2020-02-07]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 [2020-01-14]