ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอรรถพล   สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)ในการเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์ การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในวันเปิดเทอม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
    
 
  / วันที่ 2020-06-25 เวลา 09:55:47  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]
ปิดการเรียนการสอน (เหตุพิเศษ) [2020-03-18]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 [2020-02-07]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 [2020-01-14]