นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2

 

ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ได้เข้ามานิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
วันที่ 28 มกราคม 2564

ดูภาพได้ที่ เพจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)
ลิ้งค์ : https://1th.me/mAjLK
 
    
 
  / วันที่ 2021-01-29 เวลา 09:55:13  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]
ปิดการเรียนการสอน (เหตุพิเศษ) [2020-03-18]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 [2020-02-07]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 [2020-01-14]