นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2

 

ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ได้เข้ามานิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
วันที่ 28 มกราคม 2564

ดูภาพได้ที่ เพจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)
ลิ้งค์ : https://1th.me/mAjLK
 
    
 
  / วันที่ 2021-01-29 เวลา 09:55:13  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]