การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสีอ (พิธีเปิด)

 

        พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427

        ซึ่งเอส.เทค จะเปิดสอนกิจกรรมลูกเสือสมุทรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-05-19 เวลา 09:38:00  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]