เข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

          23 - 24 พฤษภาคม 2554 เอส.เทค จัดกิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นปวช.1 ณ กองกำกับการ 8 กองกำกับการฝึกพิเศษ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    
 
  งานข้อมูลสารสนเทศ / วันที่ 2011-06-08 เวลา 06:34:06  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]