ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

นัดผู้ปกครองและนักเรียนเซ็นสัญญาเงินกู้รายเก่า  ปวส.1 

 (รอบที่1)  ดังรายชื่อแนบ

 
     รายชื่อนักเรียนนัดเซ็นต์สัญญาเงินกู้รายเก่า ปวส.1 รอบที่ 1
 
  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / วันที่ 2011-06-08 เวลา 09:27:13  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]